Salvatella Advocats i Morales & Asociados arriben a un acord d’integració

Ambdues firmes d’advocats han acordat la seva integració, que es materialitzarà en
un procés que s’iniciarà aquest mes de juliol.

 • La integració respon a la voluntat de tots dos despatxos d’ampliar la seva estructura i
  el seu ventall de serveis d’assessorament i defensa legal.
 • En una primera etapa, les dues marques, de reconeguda trajectòria al sector legal,
  conviuran i se centraran en potenciar la incardinació corporativa i el seu posicionament
  com a despatx de referència per al sector empresarial del Vallès i el sector assegurador.
 • Francesc Salvatella, expert en dret mercantil i concursal, i Miquel Morales, especialista
  en matèria de responsabilitat civil i penal i dret dels negocis, valoren satisfactòriament
  l’entesa com “un acord de present i de futur”.

Comunicat
Nota de premsa a monterrassa.cat
Nota de premsa a Diari de Terrassa