Administratiu

Administrativo-salvatella-advocats

La nostra firma ha participat en diversos procediments administratius davant l’Administració Pública, especialment a nivel autonòmic, local i davant les diputacions provincials, en la relació entre particulars i empreses amb els organismes públics, especialment en relació amb el dret de danys. Tanmateix tramiten recursos contenciosos-administratius davant els tribunals contenciosos-administratius.