Equip

Francesc Salvatella

Advocat de professió però també de vocació, negociador expert en la defensa dels interessos del client i amb una llarga trajectòria en el món del Dret. Lletrat exercent des del 1978, professor, ponent, autor d’articles especialitzats i col•laborador en publicacions del sector. Creu en el Dret Concursal com una eina per donar la millor sortida a les insolvències empresarials.

E-mail: fsalvatella@salvatelladvocats.com

Formació i experiència

Formació:

 • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.
 • Curs superior de formació empresarial en l’especialitat d’Estudis Tributaris a la Escuela de Alta Dirección i l’administració de Barcelona “EADA”.
 • Formació continuada en Cursos, Jornades i Seminaris a la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial, Col. legi d’Advocats de Barcelona, Col.legi de Titulats Mercantils i Empresarials i Editorials i ESADE.

Experiència:

 • Té una llarga trajectòria en l’àmbit Concursal, mitjançant la direcció lletrada de nombrosos procediments de l’antiga Llei de suspensió de pagaments, tant com a advocat de l’empresa i dela Sindicatura i càrrec de Síndic com des de la vigència de l’actual a Llei Concursal actual, advocat de nombrosos processos.

Ponències:

 • Programa de formació contínua al Col•legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona, conferència sobre el tema “L’Auditor de comptes en el Dret Concursal”.
 • Confederació Empresarial de Terrassa i Comarca (CECOT) amb el tema “L’empresari en fallida i suspensió de pagaments”.
 • La Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, amb el tema “La nova Llei Concursal. Una obligada reflexió empresarial”.
 • Confederació Empresarial de Terrassa i Comarca (CECOT) amb el tema “L ‘ empresari davant la nova Llei Concursal; un nou enfocament de l’insolvéncia empresarial”.
 • Professor de Dret Concursal a l’Escola de Pràctica Jurídica de l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Terrrassa.

Articles i publicacions:

 • Col.laboració en la confecció del llibre “Las causas de Impugnación al Convenio en la Suspensión de Pagos” Alberto Sala Reixacs (Editorial Labor) amb la redacció parcial dels capítols IX.
 • Co-autor del llibre “Comentarios al código de comercio” (Editorial Atelier), sota la direcció del Dr. Alberto Sala Reixachs.
 • Co-autor de l’obra “Nueva Ley Concursal” (Editorial Bosch).

Marta Serra

S’inicia en l’exercici de la professió en l’àmbit del dret empresarial, a l’Assessoria Jurídica d’empresa en les arees del Dret contractual i administratiu, ampliant coneixements en l’àmbit del Dret del Comerç Internacional. Aquesta base es consolida en l’exercici extern de l’advocacia, orientada en les especialitats del Dret Processal, Civil i Mercantil en totes les seves vessants; inclosa la gestió i resolució de conflictes en l’àmbit societari.

E-mail: mserra@salvatelladvocats.com

Formació i experiència

Formació:

 • Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Postgrau en Pràctica Professional de l’Advocacia a l’Escola de Pràctica Jurídica de la UAB.
 • Màster en Dret del Comerç Internacional de la UPV-UNED.
 • Formació continuada en Cursos, Jornades i Seminaris de Dret Concursal, Mercantil i Civil en diverses Escoles de Negocis i Universitats.

Experiència:

 • Advocada Sòcia de SALVATELLA ADVOCATS ASSOCIATS, S.C.P. des de 2011 i advocada col.laboradora de SALVATELLA ADVOCATS. Disposa d’experiència com a professional en exercici en despatx especialitzat en Dret Civil així com a lletrada integrant de Departament Jurídic d’empresa.