Concursal

Concursal-salvatella-advocats.jpg

Dins de l’assessorament general en l’àmbit mercantil, Salvatella Advocats Associats, té una àmplia experiència en la gestió de les situacions d’insolvències empresarials, tant pel que fa als creditors com als deutors.

Es tracta de l’especialitat principal del bufet, adquirida després de la reiterada actuació en els antics procediments de la Llei de Suspensió de Pagaments i procediments de Fallida, fins a l’actual Llei Concursal amb les seves respectives actualitzacions.

Aquest coneixement permet oferir les diverses opcions que preveu el procediment concursal, assessorant a les empreses i els seus administradors en la millor solució al seu cas específic, en el qual hauran de valorar-se múltiples paràmetres, avançant-se a futures situacions d’insolvència amb plantejament, si escau, del denominat pre-concurs, els acords de refinançament amb les entitats bancàries, la possibilitat de plantejar un conveni anticipat amb els creditors o fins i tot un acord extrajudicial de pagaments.

Al seu torn, el bufet es fa càrrec de la defensa dels administradors involucrats en situacions d’insolvència punible. També assumim la representació de creditors en procediments concursals ja instats voluntàriament per l’entitat i plantegem en el seu nom procediments concursals necessaris en el cas que es donin els pressupostos previstos per la Llei.

La llarga trajectòria professional del despatx com a especialista en dret concursal ha avalat la presentació dels lletrats del despatx com a suport en la designa d’actuació professional per part dels Jutjats Mercantils com a Administradors Concursals.

Aquests diferents vessants com a operadors-agents concursals, permet tenir una àmplia visió i experiència del procés concursal.

L’estat d’insolvència de la societat, i si escau, de la persona física, suposen un estudi jurídic i anàlisi de cada cas, amb la finalitat de dissenyar la solució més viable des del punt de vista econòmic i empresarial, tant per als responsables i administradors afectats, com per a la pròpia entitat.