Mercantil / Societari

Mercantil-salvatella-advocats

El nostre despatx presta una àmplia gamma de serveis i assessorament en l’àmbit del Dret Mercantil i Societari tant pel que fa als empresaris autònoms, empresa familiar, pimes, com en el generalitzat sector de les societats mercantils, comptant amb una dilatada experiència en aquest àmbit des dels inicis del bufet.

Prestem assessorament jurídic als nostres clients en l’execució de tot tipus d’operacions mercantils: constitució de societats, acords entre socis, ampliacions i reduccions de capital, modificació d’estatuts socials, fusions, escissions i dissolucions de societats, defensa en cas de conflictes societaris i formalització d’acords, impugnacions d’acords socials, actuant com a lletrats assessors en la celebració de juntes d’accionistes.

En ser un despatx que compta amb col•laboradors multidisciplinaris d’altres àmbits, com el Dret Fiscal, Laboral i Internacional, podem oferir una visió de conjunt que permeti la solució més adequada als interessos que suscita cada cas.

Intervenim en la redacció i negociació de tot tipus de contractes mercantils, amb clients, proveïdors o un altre tipus d’agents realitzant estudis jurídics i dictàmens de suport.

Comptem amb sòlida experiència en l’àmbit de la responsabilitat dels administradors societaris de fet i de dret, liquidadors i socis de diferents tipus d’entitats, tant a nivell analític i de negociació com en l’àmbit processal davant els tribunals de justícia de diverses instàncies.