Retroactivitat de les clàusules sol

La clàusula sòl s’ha convertit novament en objecte de debat aquesta última setmana després de conèixer-se una nova declaració de la Comissió Europea respecte aquest assumpte. Aquest tipus de clàusula ha estat un problema per a moltes famílies, que en el seu moment no van poder beneficiar-se de les baixades de valor de l’Euribor, habitual tipus de referència en les hipoteques a interès variable, segons la qual s’estableix un tipus mínim a pagar encara que el tipus al que va referenciat el préstec estigui per sota. Si bé algunes entitats bancàries han acceptat negociar extrajudicialment l’eliminació del sòl del contracte hipotecari, cada cas està seguint la seva particular via.
Passats més de dos anys des de la sentència del Tribunal Suprem que obligava les entitats bancàries a deixar d’aplicar les clàusules sòl des de Maig de 2013, la Comissió Europea, en un document remès al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sol•licita que la banca reintegri la totalitat del cobrat per aquelles clàusules sòl que siguin declarades nul•les mitjançant sentència, és a dir, que s’obligui a retornar les clàusules sòl amb efecte retroactiu.
Cal incidir que aquest document és un informe no vinculant realitzat per la Comissió Europea, màxima garant dels tractats europeus, en relació a un cas individual que haurà de resoldre en els propers mesos el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Ara bé, la resolució d’aquest procediment és la punta de l’iceberg segons el qual, el que aquí es decideixi, pot desencadenar un efecte en cadena en tantes d’altres reclamacions.
Les entitats bancàries s’han avançat a desmentir que puguin veure’s afectades per una resolució europea en aquest sentit, argumentant que, com a exemple les declaracions del Conseller Delegat de BBVA Carlos Torres en la presentació de resultats aquesta passada setmana, “la cosa jutjada ja no es pot revisar una altra vegada ”.
Esperem que a l’inici de l’any el Tribunal de Luxemburg determini sobre aquesta qüestió per veure l’abast que una eventual mesura retroactiva podria tenir sobre els particulars i les entitats.
Marta Serra (sòcia i advocadessa Salvatella Advocats Associats SCP)