Ocultació de la morositat per les eleccions

Entrevista Salvatella DT