L’Agència Tributària perd certs privilegis de cobrament en els Concursos de Liquidació

Interessant article a EXPANSION JURIDICO sobre la pèrdua de privilegis de cobrament dins dels processos de liquidació concursal. La recent Sentencia del Tribunal Suprem (Sala 1ª, de 12-12-2014, nº 711/2014, rec. 2500/2013 Pte: Ignacio Sancho Gargallo) acaba de manera general amb les execucions separades. Això pot suposar que tant la Agència Tributaria como la Tresoreria General de la Seguretat Social hagin de tornar el que han cobrat per aquesta via.

Per veure la noticia feu click aqui