Important publicació del RDL 16/2020, modificant mesures processals i organitzatives dels Jutjats amb notables incidències.

Seguint amb l’ingent pluja de normativa provocada per les conseqüències del Covid-19 i l’Estat d’Alarma decretat, el BOE publica avui 20 d’abril, el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 d’abril, de Medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que té decisiva incidència tan en aspectes processals del dia a dia dels Jutjats (terminis, habilitació de dies , competència, mesures organitzatives i tecnològiques) com especialment en la tramitació societària i dels processos concursals. Que entre altres, dona la possibilitat de modificar els convenis que ja es trobin en període de compliment durant un any a comptar des de la declaració de l’estat d’alarma i la possibilitat d’exonerar al concursat de demanar-ne la liquidació si presenta una proposta de modificació del conveni, o bé facilitats per modificar els acords de refinançament homologats judicialment. Volem pensar que l’ànim continua sent el mateix, fer ús de la institució concursal en el sentit més profitós i positiu de la mateixa, la continuïtat del teixit empresarial i la creença en la segona oportunitat.