DICTAMEN JURÍDIC SOBRE LES CLÀUSULES SÒL

L’esperat dictamen preliminar de l’Advocat General del Tribunal de Justícia de la UE sobre aquesta qüestió, que finalment s’ha fet públic, ha defensat que es limiti en el temps la nul•litat de les clàusules sòl de les hipoteques, tal com ja va fer el Tribunal Suprem espanyol en la sentència de 9 de maig de 2013, manifestant que això és compatible amb el dret comunitari. La limitació es justificaria segons aquesta resolució perquè la retroactividad de les clàusules tindria un impacte macroeconòmic molt negatiu per a les entitats. Aquesta recomanació no és en cap cas decisiva ni vinculant per la Sentència que finalment hagi de resoldre aquesta controvèrsia sobre la retroactivitat, si bé sol ser un indicador del seu resultat. Haurem d’esperar a conèixer si es confirma aquest pronòstic.