Concurs Voluntari amb OFERTA VINCULANT compra UNITAT PRODUCTIVA

L’actual Llei Concursal, permet, d’acord amb el art. 191 ter 4, en relació al 190.3 de la pròpia Llei, la presentació junt amb la sol•licitud del Concurs Voluntari, d’una Oferta Vinculant per la compra d’una Unitat Productiva. Procediment poc habitual però que Salvatella Advocats va utilitzar, com lletrats directors del Concurs de la cooperativa TEIXIDORS de Terrassa i que desprès de respectar la necessària transparència del procés, ha permès que la FUNDACION PRIVADA PRESIDENT AMAT ROUMENS (FUPAR) s’hagi adjudicat la Unitat Productiva de la cooperativa en Concurs i d’aquesta manera s’hagin mantingut l’activat industrial i els llocs de treball de les persones amb discapacitat que hi treballen. A Salvatella Advocats n’estem molt orgullosos. PDF DTerrassa 2-9-17