Equip

Francesc Salvatella

Advocat de professió però també de vocació, negociador expert en la defensa dels interessos del client i amb una llarga trajectòria en el món del Dret. Lletrat exercent des del 1978, professor, ponent, autor d’articles especialitzats i col•laborador en publicacions del sector. Creu en el Dret Concursal com una eina per donar la millor sortida a les insolvències empresarials.

E-mail: fsalvatella@salvatelladvocats.com

Formació i experiència

Marta Serra

S’inicia en l’exercici de la professió en l’àmbit del dret empresarial, a l’Assessoria Jurídica d’empresa en les arees del Dret contractual i administratiu, ampliant coneixements en l’àmbit del Dret del Comerç Internacional. Aquesta base es consolida en l’exercici extern de l’advocacia, orientada en les especialitats del Dret Processal, Civil i Mercantil en totes les seves vessants; inclosa la gestió i resolució de conflictes en l’àmbit societari.

E-mail: mserra@salvatelladvocats.com

Formació i experiència