Més mesures a Justícia per Covid, seran les últimes?

Apareix al BOE del 19 de setembre, una nova publicació de mesures processals i organitzatives per fer front al Covid-19 dins del àmbit de l’Administració de Justícia, la Ley 3-2020 de 18 septiembre BOE nº 250, es divideix en tres capítols, el primer amb mesures de caràcter processal, el segon en l’àmbit concursal i societari i el tercer que regula mesures de caràcter organitzatiu i tecnològic. Esperem per el be de tots que funcionin però sobre tot que tinguin que ser les darreres que es promoguin, perquè voldrà dir que ja hem estat capaços de fer front a les nefastes conseqüències de la pandèmia